Section Details


Chapter

 
Issue Title
 
Vol 73, No 5 (2017) Calvin, Van Lodenstein and Barth: Three perspectives on the necessity of church reformation Abstract   PDF
Wim A. Dreyer
 
Vol 73, No 5 (2017) Mistifikasie en geloof: Dekonstruksie van geloofsverstaan in kategesemateriaal van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika Details   PDF
Gabriël M.J. van Wyk
 
Vol 73, No 5 (2017) Om vryelik asem te haal in die lewensruimte van die trinitariese God: Jürgen Moltmann se bydrae tot ’n Reformatoriese teologie van solidariteit Abstract   PDF
Tanya van Wyk
 
Vol 73, No 5 (2017) Martin Luther en Johannes Calvyn oor die Christelike vryheid Abstract   PDF
Ignatius W.C. van Wyk
 
Vol 73, No 5 (2017) Die barmhartige God, regverdiging en goeie werke deur Luther Abstract   PDF
Ignatius W.C. van Wyk
 
Vol 73, No 5 (2017) Adrianus van Selms as reformatoriese teoloog Abstract   PDF
Piet B. Boshoff
 
Vol 73, No 5 (2017) Verskuiwing van teologiese denke oor die huwelik vanaf Luther tot vandag Abstract   PDF
Annelie Botha
 
Vol 73, No 5 (2017) Die ontstaan en belang van Calvyn se eerste drie publikasies Abstract   PDF
Wim A. Dreyer
 
Vol 73, No 5 (2017) Openheid, geslotenheid en moontlikheid: Die reformatore en ander godsdienste Abstract   PDF
Jaco Beyers
 
Vol 73, No 5 (2017) Usus politicus evangelii Abstract   PDF
Gabriël M.J. van Wyk
 
Vol 73, No 6 (2017) Theology of religions: Models for interreligious dialogue in South Africa Abstract   PDF
Tessa Freeman
 
Vol 73, No 6 (2017) An assessment of the Theology of Religions Abstract   PDF
Johannes Janse van Rensburg
 
Vol 73, No 6 (2017) The will to embrace: An analysis of Christian-Muslim relations Abstract   PDF
Ronald Allen Baatsen
 
Vol 73, No 6 (2017) Theology of religions in Martin Luther Abstract   PDF
Wilhelmina Magdalena (Elmien) Shaw
 
Vol 73, No 6 (2017) Commentary on the documents Nostra aetate and Lumen gentium Abstract   PDF
Piet J. van der Merwe
 
Vol 73, No 6 (2017) A historical overview of the study of the theology of religions Abstract   PDF
Jaco Beyers
 
Vol 72, No 5 (2016) Strategiese perspektief op kerkwees Abstract   PDF
Wim A. Dreyer
 
Vol 72, No 5 (2016) Empiriese perspektief op kerkwees Abstract   PDF
Wim A. Dreyer
 
Vol 72, No 5 (2016) Historiese perspektief op kerkwees Abstract   PDF
Wim A. Dreyer
 
Vol 72, No 5 (2016) Hermeneutiese perspektief op kerkwees Abstract   PDF
Wim A. Dreyer
 
Vol 72, No 5 (2016) Kerkwees: Verleentheid of geleentheid? Abstract   PDF
Wim A. Dreyer
 
Vol 66, No 3 (2010) Terug by een ekumeniese fakulteit 1998–2009 Abstract   HTML   XML   PDF
J.P. Oberholzer
 
Vol 66, No 3 (2010) Rasionalisasie en Optimalisering 1988–1997 Abstract   HTML   XML   PDF
J.P. Oberholzer
 
Vol 66, No 3 (2010) Groei, vooruitskouing, terugskouing 1981–1987 Abstract   HTML   XML   PDF
J.P. Oberholzer
 
Vol 66, No 3 (2010) Evaluering en selfinterptetasie 1971‒1980 Abstract   HTML   XML   PDF
J.P. Oberholzer
 
Vol 66, No 3 (2010) Ekumeniese isolasie en interne stryd 1961–1970 Abstract   HTML   XML   PDF
J.P. Oberholzer
 
Vol 66, No 3 (2010) Politieke spanning en ekumeniese druk 1954–1960 Abstract   HTML   XML   PDF
J.P. Oberholzer
 
Vol 66, No 3 (2010) Interne spanning en stryd 1941−1953 Abstract   HTML   XML   PDF
J.P. Oberholzer
 
Vol 66, No 3 (2010) Die Klein Begin 1916−1933 Abstract   HTML   XML   PDF
J.P. Oberholzer
 
Vol 66, No 3 (2010) Twee afdelings van een fakulteit 1934−1940 Abstract   HTML   XML   PDF
J.P. Oberholzer
 
Vol 66, No 3 (2010) Die aanloop 1909−1916 Abstract   HTML   XML   PDF
J.P. Oberholzer
 
1 - 31 of 31 Items