Section Details


Original Research - Special Collection: Wim Dreyer Dedication

 
Issue Title
 
Vol 79, No 1 (2023) Ecclesia reformata semper reformanda: W.A. (Wim) Dreyer and the reformation of the Netherdutch Reformed Church of Africa Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Johan M. van der Merwe
 
Vol 79, No 1 (2023) Die Nederlandse Geloofsbelydenis en drie besondere ampte: Artikel 30 ’n verstarring? Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Piet J. Strauss
 
Vol 79, No 1 (2023) Six decades of Moltmann’s Theology of Hope and tangible hope in South Africa today Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Jacobus M. Vorster
 
Vol 79, No 1 (2023) Black and slave? ‘Mestizo’ Augustine on Ham Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Johannes van Oort
 
Vol 79, No 1 (2023) God, vertroue en twyfel: Die vroue in die konsentrasiekampe tydens die Anglo-Boereoorlog Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Ignatius W.C. Van Wyk
 
Vol 79, No 1 (2023) Drie Dreyers, twee kerklike kwessies – ’n Klein kroniek Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Yolanda Dreyer
 
Vol 79, No 1 (2023) Did Jesus change his mind about God? Jesus’ conscience viewed phenomenologically Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Gert J. Malan
 
Vol 79, No 1 (2023) Die kerkregtelike debat tydens die 73 Algemene Kerkvergadering van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Barry J. Van Wyk
 
1 - 8 of 8 Items