Author Details

van Wyk, Barry J., Unit for Reformed Theology and the Development of the South African Society, Faculty of Theology, North West University, South Africa

 • Vol 73, No 1 (2017) - Original Research - Special Collection: 100 Jaar Hervormde Teologie
  Die verband tussen ekklesiologie en kerkreg: ’n Hervormde perspektief
  Abstract  HTML  EPUB  XML  PDF
 • Vol 73, No 4 (2017) - Original Research - Special Collection: Yolanda Dreyer Festschrift
  Die sosiaal-wetenskaplike begrip change agent toegepas op die Efesiërbrief: ’n toepassing tot kerklike welwese
  Abstract  HTML  EPUB  XML  PDF
 • Vol 74, No 4 (2018) - Original Research - Special Collection: Ignatius van Wyk Dedication
  Die relevansie van kerkreg met besondere verwysing na die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
  Abstract  HTML  EPUB  XML  PDF