Section Details


Original Research - Special Collection: Perspectives on Peace in the Bible

 
Issue Title
 
Vol 71, No 1 (2015) ‘Dink voordat jy praat’: Die krag van die tong by Philo en Jakobus Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Gert J. Steyn
 
Vol 71, No 1 (2015) Vrede as ’n onontginde navorsingstema in die Nuwe-Testamentiese Wetenskap Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Pieter G.R. de Villiers
 
Vol 71, No 1 (2015) Vrede en oordeel in het evangelie volgens Lucas Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Huub Welzen
 
Vol 71, No 1 (2015) Die Gees (πνεῦμα) en vrede (εἰρήνη) met God teenoor die Vlees (σάρξ) en vyandskap (ἔχθρα) met God in Romeine 8:6–8 Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Dirk Venter
 
Vol 71, No 1 (2015) Swaarde wat in ploegskare verander, is nie vrede nie – Vrede (שָׁלֹום) in Jesaja 40–66 Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Chris van der Walt
 
Vol 71, No 1 (2015) Vrede in die boek van Esegiël Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Herculaas (Herrie) F. van Rooy
 
Vol 71, No 1 (2015) Aspekte van versoening in die boek Genesis Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Fanie (S.D.) Snyman
 
Vol 71, No 1 (2015) Messiaanse vredestichters: Intertekstuele relaties tussen Zacharia 9–14 en het Evangelie van Matteüs Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Wim J.C. Weren
 
Vol 71, No 1 (2015) Vredemakers as kinders van God (Matt 5:9): ’n Pragmaties-linguïstiese lesing Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Andries G. Van Aarde
 
Vol 71, No 1 (2015) ‘De God van de vrede’ in het Nieuwe Testament Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Rob van Houwelingen
 
Vol 71, No 1 (2015) Paulus as vredemaker. Oor die resepsie van die Brief aan Filemon in die vierde en vyfde eeu n.C. Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
D. Francois Tolmie
 
Vol 71, No 1 (2015) Streef na vrede met almal? Hebreërs 12:14 in perspektief Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Albert J. Coetsee
 
1 - 12 of 12 Items