Crossref Citations

1. A.G. van Aarde en historiese Jesus-navorsing
Gerrit-Daan Van der Merwe
HTS Teologiese Studies / Theological Studies  vol: 71  issue: 3  year: 2015  
doi: 10.4102/hts.v71i3.3056