Crossref Citations

1. Hervormde hermeneutiese perspektiewe op Skrifverstaan en die Nuwe Testament
Piet A. Geyser
HTS Teologiese Studies / Theological Studies  vol: 73  issue: 1  year: 2017  
doi: 10.4102/hts.v73i2.4607