Crossref Citations

1. Relacja mistrz – uczeń w Drugim Liście do Tymoteusza.Analiza socjoretoryczna
Grzegorz Pakowski
Warszawskie Studia Teologiczne  vol: 32  issue: 2  first page: 84  year: 2019  
doi: 10.30439/WST.2019.2.5