Author Details

Dreyer, T. F.J., Kommissie van die Algemene Kerkvergadering van die, Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, South Africa