Section Details


Original Research - Special Collection: Reformed Theological College Volume

 
Issue Title
 
Vol 71, No 3 (2015) Metafore vir die ontmoeting tussen God en mens en ’n ‘swerwende’ teoloog se soekend-wandelende reis Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Tanya van Wyk, Andries G. van Aarde
 
Vol 71, No 3 (2015) Die inkarnering van die missio Dei as praktykmodel vir die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
J. Christo van der Merwe
 
1 - 2 of 2 Items