Crossref Citations

1. ’n Prakties-teologiese besinning oor die begeleiding en toerusting van kinders tot dienswerk as ’n weg tot die navolging van die gesindheid van Christus
Gert Breed, Ferdi P. Kruger
HTS Teologiese Studies / Theological Studies  vol: 70  issue: 2  year: 2014  
doi: 10.4102/hts.v70i2.1373