Crossref Citations

1. Die NHKA op reis na inklusiwiteit I: Die anatomie van ’n gefragmenteerde/eskatologiese ekklesiologie
Johan Buitendag, Tanya Van Wyk
HTS Teologiese Studies / Theological Studies  vol: 67  issue: 3  year: 2011  
doi: 10.4102/hts.v67i3.1164