Crossref Citations

1. Koncepcja „czyśćca na ziemi” św. Katarzyny Genueńskiej w perspektywie wyzwań transhumanistycznych
Paweł Orzeł
Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie  issue: 18  first page: 284  year: 2023  
doi: 10.56583/frp.2523