Crossref Citations

1. Biyokültürel bakış açısıyla popüler müzikte üretilen ve seçilen benzer örüntülerin temel dayanakları1
Güncel Gürsel Artıktay
Rast Müzikoloji Dergisi  vol: 12  issue: 1  first page: 1  year: 2024  
doi: 10.12975/rastmd.20241211