Crossref Citations

1. Die opbou van ’n missionale gemeente: ’n Verkenning van die invloed van Godsbegrip en liturgiese ervaring
Marthinus J. Jansen van Rensburg
In die Skriflig/In Luce Verbi  vol: 52  issue: 1  year: 2018  
doi: 10.4102/ids.v52i1.2335