Crossref Citations

1. Landskap van gemeentesang in die Nederduitse Gereformeerde Kerk aan die begin van die een-en-twintigste eeu: Voorlopige verkenning
Coenie Calitz
In die Skriflig/In Luce Verbi  vol: 49  issue: 1  year: 2015  
doi: 10.4102/ids.v49i1.1795

2. Die belang van Prof. F.J. van Zyl vir Hervormde Teologie
Jaco Beyers
HTS Teologiese Studies / Theological Studies  vol: 73  issue: 1  year: 2017  
doi: 10.4102/hts.v73i1.4604