Crossref Citations

1. Gereformeerde piëtisme, Hieronymus van Alphen (1746- 1803) en die hemelse versugting in Susanna Smit (1799-1863) se godsdienstige dagboeke
Andries Raath
Koers - Bulletin for Christian Scholarship  vol: 82  issue: 1  year: 2017  
doi: 10.19108/KOERS.82.1.2289