Crossref Citations

1. Rut wat Boas se �voete� oopgemaak en by hom gaan l� het: Die betekenis van hierdie simboliese aksie in Rut 3:7 in die lig van Eksodus 4:25
Philip Venter, Wynand Minnaar
Verbum et Ecclesia  vol: 34  issue: 1  year: 2013  
doi: 10.4102/ve.v34i1.757