Book Review

Boekbespreking

Editorial Office
HTS Teologiese Studies / Theological Studies | Vol 51, No 1 | a5778 | DOI: https://doi.org/10.4102/hts.v51i1.5778 | © 2019 Editorial Office | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 12 August 2019 | Published: 31 March 1995

About the author(s)

Editorial Office,

Full Text:

PDF (466KB)

Abstract

Van der Merwe, P.J. - Brown, S. 1994. The nearest in affection: Towards a Christian understanding of Islam. (Bladsy 254-255)
Van der Merwe, P.J. - Newbigin, L. 1991. The gospel in a pluralist society. (Bladsy 255-256)
Van der Merwe, P.J.  - Van der Merwe, D.C.S. 'n Watermodel vir die kosmologie of God se twee boeke met spesiale verwysing na Gen 1:1-19 en die moderne kosmologie. (Bladsy 256-258)
Van der Merwe, P.J. - Kritzinger, J.J. & Saayman, W. On being witnesses. (Bladsy 258-259)
Dreyer, T.F.J. - Pieterse, Hennie. Praktiese Teologie as kommunikatiewe handelingsteorie. (Bladsy 260-261)
Boshoff, F.J. - Burger, C.W., Müller, B.A. & Smit D.J. Riglyne vir prediking oor die Pastorale en Algemene Briewe (Woord teen die lig 11/6). (Bladsy 261-262)
Du Toit, B.A. - Van Aarde, Andries. Kultuurhistoriese agtergrond van die Nuwe Testament: Die eerste-eeuse Mediterreense sosiale konteks. (Bladsy 263-264)
Van der Merwe, Paul - Van der Westhuizen, H.G. Herder van Angola. (Bladsy 264-268)
Beukes J.A. - Burger, C.W., Müller, B.A. & Smit D.J. Riglyne vir prediking oor regverdiging en reg: Woord teen die lig 111/3. (Bladsy 260-270)
Engelbrecht Johannes J. - Joubert, Stephan. Matteus vandag. (Bladsy 270-272)
Botes H.J. - Celliers, Johan. God vir ons. (Bladsy 272-274)
Pretorius, S.P. - Papp, Kálmán. Die Nederduitsch Hervormde Gemeente Krugersdorp 1891 - 1991. (Bladsy 274-275)

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 919
Total article views: 399


Crossref Citations

No related citations found.