Editorial - Special Collection: NRCA Dedication

Om die Rubicon oor te steek: Oopmaak van die hekke in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika/Crossing the Rubicon: Opening of gates in the Netherdutch Reformed Church in Africa

Ernest Van Eck
HTS Teologiese Studies / Theological Studies | Vol 73, No 1 | a4793 | DOI: https://doi.org/10.4102/hts.v73i1.4793 | © 2017 Ernest Van Eck | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 25 August 2017 | Published: 12 December 2017

About the author(s)

Ernest Van Eck, Department of New Testament Studies, Faculty of Theology, University of Pretoria, South Africa


Share this article

Bookmark and Share

Abstract

On the occasion of the 500 year commemoration of the Reformation and the centenary celebration of the Faculty of Theology HTS Centenary Volume Two is dedicated to the Netherdutch Reformed Church in Africa (NRCA), the oldest partner of the theological faculty at the University of Pretoria – with grateful recognition to what the NRCA contributed to the practice of critical theology in South Africa over the past 100 years and its support of HTS Theological Studies as title owner for 73 years. HTS Centenary Volume Two takes the form of a compendium of the most important documents that preceded and followed the ‘crossing of the Rubicon’ in the NRCA, as well as the publication of three special collections, namely ‘100 jaar Hervormde Teologie’ (edited by Wim Dreyer), ‘Hervormde teoloë in gesprek’ (edited by Christo van der Merwe), and ‘Kerkhervorming 1517–2017’ (edited by Natie van Wyk).

By geleentheid van die 500 jaar herdenking van die Reformasie en die eeufees van die Fakulteit Teologie van die Universiteit van Pretoria, word HTS se Eeufeesbundel Volume Twee opgedra aan die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHKA), die oudste kerklike vennoot van die teologiese fakulteit aan die Universiteit van Pretoria – uit dankbare erkenning vir wat die NHKA tot die beoefening van kritiese teologie in die afgelope 100 jaar in Suid Afrika bygedra het en vir die ondersteuning van HTS Teologiese Studies as titeleienaar vir 73 jaar. HTS se Eeufeesbundel Volume Twee neem die vorm aan van ’n kompendium van die belangrikste dokumente wat die ‘oorsteek van die Rubicon’ in die NHKA voorafgegaan en opgevolg het, sowel as die publikasie van drie spesiale kolleksies, te wete ‘100 jaar Hervormde Teologie’ (onder redakteurskap van Wim Dreyer), ‘Hervormde teoloë in gesprek’ (onder redakteurskap van Christo van der Merwe), en ‘Kerkhervorming 1517–2017’ (onder redakteurskap van Natie van Wyk).


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 2123
Total article views: 2419


Crossref Citations

No related citations found.