Crossref Citations

1. Die kerk vanaf die Ou Testament en die Nuwe Testament tot vandag I: ‘Voortsetting, vervanging of transformasie?’
Ananda Geyser-Fouche
HTS Teologiese Studies / Theological Studies  vol: 73  issue: 1  year: 2017  
doi: 10.4102/hts.v73i1.4570