Crossref Citations

1. Die Fresh Expression beweging en die Hervormde Kerk – ’n nuwe manier van kerkwees?
André G. Ungerer
HTS Teologiese Studies / Theological Studies  vol: 73  issue: 1  year: 2017  
doi: 10.4102/hts.v73i1.4683