Crossref Citations

1. Die vermyding van etniese spanning en konflik in Suid-Afrika: Wat kan Paulus se ervaring ons leer?
Markus Cromhout
HTS Teologiese Studies / Theological Studies  vol: 67  issue: 1  year: 2011  
doi: 10.4102/hts.v67i1.782