Crossref Citations

1. Die rol van die ouerhuis in die intergenerasionele geloofsvorming van die jeug in belang van ’n geïntegreerde jeugbediening
Johan C. Avenant, Malan Nel, Joyce C. Jordaan
Verbum et Ecclesia  vol: 42  issue: 1  year: 2021  
doi: 10.4102/ve.v42i1.2250