Crossref Citations

1. Mary Daly’nin Ataerkil Hristiyan Tanrı Anlayışı Hakkındaki Eleştirileri
Mustafa Turan, Hümeyra Duman
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  issue: 44  first page: 167  year: 2018  
doi: 10.17120/omuifd.401334