Crossref Citations

1. Paulus as vredemaker. Oor die resepsie van die Brief aan Filemon in die vierde en vyfde eeu n.C.
D. Francois Tolmie
HTS Teologiese Studies / Theological Studies  vol: 71  issue: 1  year: 2015  
doi: 10.4102/hts.v71i1.2899

2. Die resepsie van retoriese momente van die Filemonbrief deur Patristiese eksegete
D. Francois Tolmie
HTS Teologiese Studies / Theological Studies  vol: 72  issue: 4  year: 2016  
doi: 10.4102/hts.v72i4.3276