Crossref Citations

1. Veranderende perspektiewe op seksualiteit en die huwelik in ’n postmoderne kerk
Annelie Botha, Yolanda Dreyer
HTS Teologiese Studies / Theological Studies  vol: 69  issue: 2  year: 2013  
doi: 10.4102/hts.v69i2.1917