Crossref Citations

1. Die Christelike huwelik – ’n sosiale konstruk of ’n verbondsgegewe?
Jakobus M. Vorster
In die Skriflig/In Luce Verbi  vol: 49  issue: 2  year: 2015  
doi: 10.4102/ids.v49i2.1957