Crossref Citations

1. Panente�sme as �n funksionele, induktiewe konstruk in die gesprek tussen die teologie en die (natuur)wetenskap
Johan Buitendag
Verbum et Ecclesia  vol: 35  issue: 2  year: 2014  
doi: 10.4102/ve.v35i2.879