Crossref Citations

1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk, kerkorde en onderwys
Pieter Strauss
Koers - Bulletin for Christian Scholarship  vol: 81  issue: 2  first page: 27  year: 2016  
doi: 10.19108/KOERS.81.2.2256