Crossref Citations

1. Die Tora as die sleutel tot die verstaan van die verhouding tussen God en mens: ’n Verbondsmatig-Christologiese perspektief
Jacobus De Wit De Koning
In die Skriflig/In Luce Verbi  vol: 52  issue: 1  year: 2018  
doi: 10.4102/ids.v52i1.2315