Crossref Citations

1. Belhar: �n Spiritualiteit van resepsie in die plaaslike gemeente
Leon E. Westhof, Malan Nel
Verbum et Ecclesia  vol: 35  issue: 1  year: 2014  
doi: 10.4102/ve.v35i1.846