Crossref Citations

1. Die pendule subjektiwiteit-objektiwiteit in die teologie van Theuns Dreyer – ’n dialoog
Andries G. Van Aarde, Theuns F.J. Dreyer
HTS Teologiese Studies / Theological Studies  vol: 67  issue: 3  year: 2011  
doi: 10.4102/hts.v67i3.1172