Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

D

Dreyer, Theuns F.J., Universiteit van Pretoria
Dreyer, Theuns F.J., University of Pretoria
Dreyer, Theuns F.J., Reformed Theological College, University of Pretoria
Dreyer, Thos.
Dreyer, W. A., Departement Kerkgeskiedenis, Universiteit van Pretoria
Dreyer, W. A., Universiteit van Pretoria
Dreyer, W. A.
Dreyer, W. A., Nederduitsch Hervonnde Gemeente Honson Tydelik-deeltydse dosent: Departement Kerkgeskiedenis en Kerkreg (Afd A) Universiteit van Pretoria
Dreyer, W. A., Nederduitsch Hervomde Gemeente Horison Tydelik-deeltyclse dosent: Departement Kerkgeskiedeois en Kerkreg (Afd A) Universiteit van Pretoria
Dreyer, W.(Wim) A., Universiteit van Pretoria
Dreyer, W.A., Openjournals Publishing
Dreyer, Willem A., University of Pretoria
Dreyer, Wim A., Department of Church History and Church Polity, Faculty of Theology, University of Pretoria
Dreyer, Wim, Tydelik-deeltydse dosent: Departement Kerkgeskiedenis (Afd A) Universiteit van Pretoria
Dreyer, Wim, Department of Church History and Church Polity, University of Pretoria, Faculty of Theology
Dreyer, Wim A., Departement of Church History and Church Polity, Faculty of Theology, University of Pretoria
Dreyer, Wim, Department Church History and Church Polity, University of Pretoria
Dreyer, Wim A., Department of Church History and Church Polity, University of Pretoria
Dreyer, Wim A., Department Church History and Church Polity, University of Pretoria
Dreyer, Wim A., University of Pretoria
Dreyer, Wim A., Faculty of Theology, University of Pretoria
Dreyer, Wim A., Department of Church History and Polity, Faculty of Theology, University of Pretoria
Dreyer, Wim A., Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria, Suid-Afrika
Dreyer, Wim A., Department of Church History and Church Polity, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria (South Africa)
Dreyer, Wim A., Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria
Dreyer, Wim A., Department Church History and Polity, University of Pretoria
Dreyer, Wim A., Navorsingsgenoot: Hervormde Teologiese Kollege, Universiteit van Pretoria
Dreyer, Wim A., Department of Church History and Church Polity, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria
Dreyer, Wim A., Department of Church History, University of Pretoria
Dreyer, Wim A., Department Church History and Church Polity, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria
Dreyer, Wim A., Department of Systematic and Historical Theology, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria, Pretoria, South Africa; and, Centre for Reformed Theology, Hervormde Teologiese Kollege, Pretoria
Dreyer, Wim, Department of Church History and Church Polity, Faculty of Theology, University of Pretoria
Dreyer, Yolanda, Associate Editor, Head of the Department of Practical Theology, Faculty of Theology, University of Pretoria
Dreyer, Yolanda, Departement Praktiese Teologie (Afd A), Universiteit van Pretoria
Dreyer, Yolanda, Departement Nuwe-Testamentiese Weteuskap (Afd A), Universiteit van Pretoria
Dreyer, Yolanda, Department of Practical Theology, University of Pretoria, Pretoria, South Africa; and Associate editor of HTS Teologiese Studies/Theological Studies, Cape Town
Dreyer, Yolanda, Department Practical Theology, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria, Pretoria
Dreyer, Yolanda, Department of Practical Theology, Faculty of Theology, University of Pretoria
Dreyer, Yolanda, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria, Pretoria
Dreyer, Yolanda, Departement Praktiese Teologie (Afd A), Universiteit van Pretoia
Dreyer, Yolanda, Department of Practical Theology, University of Pretoria, Faculty of Theology, South Africa
Dreyer, Yolanda, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Dreyer, Yolanda, Department of Practical Theology, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria, Pretoria
Dreyer, Yolanda, Department of Practical Theology University of Pretoria
Dreyer, Yolanda, Department of Practical Theology, University of Pretoria
Dreyer, Yolanda, Navorser: Departement Nuwe-Testamentiese Wetenskap (Afd A), Universiteit Tan Pretoia
Dreyer, Yolanda, Department of Practical Theology, Faculty of Theology, University of Pretoria, South Africa
Dreyer, Yolanda, Universiteit van Pretoria
Dreyer, Yolanda, Tydelik-deeltydse dosent: Departement Nuwe-Testamentiese Wetenskap (Afd A), Universitdt van Pretoria (South Africa)
Dreyer, Yolanda, Associate Editor: HTS Teologiese Studies/ Theological Studies
Dreyer, Yolanda, Departement Praktiese Teologie, Universiteit van Pretoria
Dreyer, Yolanda, Department Praktiese Teologie (Afd A), Universiteit van Pretoria
Dreyer, Yolanda, Department of Practical Theology, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria
Dreyer, Yolanda, Tydelik-deeltydse dosent: Department Praktiese Teologie, Universiteit van Pretoria
Dreyer, Yolanda, Department of Practical Theology, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria, Pretoria
Dreyer, Yolanda, University of Pretoria
Dreyer, Yolanda, Department of New Testament, Faculty of Theology, University of Pretoria
Dreyer, Yolanda
Dreyer, Yolanda, HTS Theological Studies, AOSIS, Cape Town (South Africa)
Dreyer, Yolanda, Department of Practical Theology
Dreyer, Yolanda, Department Practical Theology, Faculty of Theology, University of Pretoria
Dreyer, Yolanda, Department Practical Theology, Faculty of Theology, University of Pretoria, Pretoria
Dreyer, Yolande, University of Pretoria
Dreyer-Kruger, Anet (Anna) Elizabeth, Department of New Testament Studies, Faculty of Theology, University of Pretoria, South Africa
Dreyer-Kruger, Anet (Anna) Elizabeth, Department of New Testament Studies, Faculty of Theology, University of Pretoria, South Africa
Dreyers, P.S.
Dryer, P. S.
du Bruin, C. J., Departement Kerkgeskiedenis (Md A), Universiteit van Pretoria
du P Beukes, M. J., Universiteit van Pretoria
du P Beukes, M. J.
du P Beukes, M. J., Universiteit van Pretona
du P. Beukes, M. J.
du P. Beukes, M. J., Departement PraktieseTeologie (Afd A), Universiteit van Pretoia
du P. Beukes, M. J., Lux Verbi
du P. Beukes, M. J., Sentrum vir Teologiese Navorsing en Toerusting (Md A), Universiteit van Pretoria
du Plessis, Amanda L., School of Ecclesiastical Sciences, North-West University
Du Plessis, Amanda, Department of Theology, Faculty of Human and Social Sciences, Mafikeng campus, Northwest-University
du Plessis, Amanda L., Department of Practical Theology, North-West University, Potchefstroom Campus
du Plessis, Amanda L., Unit for Reformed Theology, Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom
du Plessis, Amanda L., Unit of Reformed Theology and the Development of the South African Society, North-West University, Potchefstroom Campus
du Plessis, Amanda L., Unit of Reformed Theology and the Development of the South African Society, North-West University, Potchefstroom Campus
du Plessis, C.H.
Du Plessis, I. J., Universiteit van Suid-Afrika
du Plessis, J.G.
du Plessis, Jan G.
du Plessis, Yolandi, University of Pretoria
du Plooy, A. le R., Potchefstroomse Universiteit vir CHO
du Plooy, Andries, Noordwes-Universiteit Potchefstroomkampus
du Preez, A. P., Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus)
du Rand, J. A., Rand Afrikaans University
du Toit, A. B., Associate: Research Unit for the New Testament Faculty of Theology (Sec B) University of Pretoria
du Toit, A. B., Universiteit van Pretoria
du Toit, A. B.
du Toit, Andrie, Navorsingseenheid vir Nuwe-Testamentiese Wetenskap Universiteit van Pretoria
du Toit, Andrie, Universiteit van Pretoria
du Toit, Andrie B., Department of New Testament Studies, University of Pretoria
du Toit, Andrie, Department of New Testament Studies, Faculty of Theology, University of Pretoria
du Toit, C. W., Research Institute for Theology and Religion, Faculty of Theology and Religious Studies, University of South Africa
du Toit, C. W., Institute for Theology and Religion University of South-Arica
du Toit, C. W., Research Institute for Theology and Religion University of South Africa
du Toit, C.W., University of South Africa
du Toit, Calvyn C., Department of Christian Dogmatics and Ethics, Faculty of Theology, University of Pretoria
du Toit, Calvyn C., Department of Dogmatics and Christian Ethics, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria
du Toit, Charel D., Department of New Testament and Related Literature, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria, Pretoria
du Toit, Cornel, Research Institute for Theology and Religion, University of South Africa
du Toit, Cornel, Research Institute for Theology and Religion, University of South Africa,
du Toit, Cornel W., Research Institute for Theology and Religion, University of South Africa
du Toit, Cornel W., Research Institute for Theology and Religion, University of South Africa
du Toit, Cornel, University of South Africa
du Toit, Cornel W., Research Institute for Theology and Religion, University of South Africa, Pretoria
du Toit, Cornel W., Research Institute for Theology and Religion, University of South Africa
du Toit, Cornel W., Research Institute for Theology and Religion University of South Africa, Pretoria
du Toit, Cornel W., University of Pretoria
du Toit, Cornel W., University of South Africa
du Toit, Cornel W., Unversity of South Africa
du Toit, Cornelius W., Research Institute for Theology and Religion, University of South Africa
du Toit, D.J.A.G.
Du Toit, Danie, Optentia Research Unit, North-West University
du Toit, Deon, Department of Dogmatics and Christian Ethics, Faculty of Theology, University of Pretoria, South Africa
du Toit, Flip, Department of Church History and Church Polity, Faculty of Theology, University of Pretoria
du Toit, H.D.A.
du Toit, Herman C., Research Fellow, Department of New Testament, University of the Free State
du Toit, Louisa J., Department of Religion Studies, Faculty of Humanities, University of Johannesburg, Johannesburg
du Toit, Louise, Universiteit van Johannesburg
du Toit, Marietjie, University of Pretoria
du Toit, P.W., University of South Africa
Du Toit, Philip La Grange, Faculty of Theology, New Testament, North-West University, Mafikeng
du Toit, Philip La G., Department of New Testament, Stellenbosch University
du Toit, Philip La.G., Department of New Testament, Faculty of Theology, North-West University, Mahikeng
Du Toit, Philip La Grange, Faculty of Theology, North-West University
du Toit, Pieter
Du Toit, Pieter Hertzog, Department of Humanities Education, University of Pretoria, Pretoria, South Africa
Dube, Bekithemba, Faculty of Education, University of the Free State, QwaQwa
Dube, Bekithemba, School of Education Studies, Faculty of Education, University of the Free State, Bloemfontein
Dube, Bekithemba, School of Education Studies, Faculty of Education, University of the Free State, QwaQwa
Dube, Musa, Department of New Testament Studies, University of Botswana, Botswana
Dube, Musa W., Department of Theology and Religious Studies, Faculty of Humanities, University of Botswana, Gaborone, Botswana; and, Department of New Testament and Related Literature, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria, Pretoria
Dube, Siphiwe, Department of Practical Theology, Faculty of Theology, University of Pretoria
Dube, Siphiwe I., Department of Political Studies, University of the Witwatersrand
Dube, Siphiwe I., Department of Political Studies, Faculty of Humanities, University of the Witwatersrand, Johannesburg
Dube, Siphiwe, Department of Practical Theology, Faculty of Theology, University of Pretoria
Dube, Zorodzai, Department of New Testament and Related Literature, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria, Pretoria
Dube, Zorodzai, Department of New Testament Studies, Faculty of Theology, University of Pretoria
Dube, Zorodzai, Department of New Testament, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria, Pretoria
Dube, Zorodzai, Department of New Testament Studies, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria
Dube, Zorodzai, Department of New Testament Studies, University of Pretoria
Dube, Zorodzai, Department of New Testament and Related Literature, University of Pretoria, Pretoria
Dube, Zorodzai, Department of New Testament Studies, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria
Dube, Zorodzai, Department of New Testament Studies, University of Pretoria
Dube, Zorodzai, New Testament Department, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria
Dube, Zorodzai, Faculty of Theology, University of Pretoria
Dube, Zorodzai, Department of New Testament, Faculty of Theology, University of Pretoria
Duc Tai, Tran, Faculty of Business Administration, Van Lang University, Ho Chi Minh City
Duling, D.C., University of Pretoria
Duling, Denis C., Canisius College, Buffalo (NY)
Duling, Dennis C., Department of Religious Studies and Theology Canisius College, United States Faculty of Theology, University of Pretoria, South Africa
Duling, Dennis, Canisius College, Buffalo (USA)
Duling, Dennis
Duncan, G. A., University of Pretoria
Duncan, Graham, University of Pretoria
Duncan, Graham A., Department of Church History and Polity, Faculty of Theology, University of Pretoria
Duncan, Graham A., Faculty of Theology, Department of Church History and Church Law, University of Pretoria
Duncan, Graham A., Department of Church History and Church Polity, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria
Duncan, Graham A., Department of Church History and Church Polity, University of Pretoria
Duncan, Graham A., College of Human Sciences, University of South Africa, Pretoria, South Africa; and, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria, Pretoria
Duncan, Graham, Department of Church History and Church Polity, Faculty of Theology, University of Pretoria
Duncan, Graham A., Department of Church History, Christian Spirituality and Missiology, University of South Africa
Duncan, Graham, Department of Church History and Church Polity, Faculty of Theology, University of Pretoria
Duncan, Graham A., University of Pretoria
Duncan, Graham A., Department of Church History, Christian Spirituality and Missiology, College of Human Sciences, University of South Africa, Pretoria
Duncan, Graham A., Department of Church History and Church Polity, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria
Duncan, Graham A., Faculty of Theology, Department of Church History and Church Polity, University of Pretoria
Duncan, Graham A., Department of Church History, Christian Spirituality & Missiology, College of Human Sciences, University of South Africa, Pretoria
Duncan, Graham A., Department of Church History and Church Polity, Faculty of Theology, University of Pretoria, Pretoria
Durand, Francois, Department of Zoology, University of Johannesburg
Durand, Francois, Department of Zoology, University of Johannesburg, Johannesburg
Duvenage, Pieter, Monash Suid-Afrika
Duvenage, Pieter, Departement Filosoie, Universiteit van die Noorde
Dyll-Myklebust, Lauren, ARROWSA: Art, Culture & Heritage for Peace, South Africa; Centre for Communication, Media and Society, University of KwaZulu-Natal, South Africa

E

Ebadi, Ahmad, Department of Islamic Philosophy and Theology, Faculty of Ahl al-Bayt Studies, University of Isfahan, Isfahan
Echeta, Uzonna F., Department of Religion and Cultural Studies, Faculty of Social Sciences, University of Nigeria, Nsukka, Enugu State, Nigeria; Department of New Testament and Related Literature, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria, Pretoria, South Af
Echeta, Uzonna F., Department of Religion and Cultural Studies, University of Nigeria, Nsukka Department of New Testament and Related Literature, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria, Pretoria, South Africa (Nigeria)
Edwards, David J., University of Zululand
Edwards, David J., Department of Psychology, University of Zululand
Edwards, Stephen D., Department of Psychology, University of Zululand
Edwards, Stephen D., University of Zululand
Edwards, Stephen D., Department of Psychology, Faculty of Arts, University of Zululand, Richards Bay
Efendi, Rahmad, Faculty of Shariah and Law, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
Efruan, Erni M.C., Department of Theology, Faculty of Theology, Institut Injil Indonesia, Batu
Efthimiadis-Keith, Helen, School of Religion, Philosophy and Classics, University of KwaZulu-Natal
Egorov, Gennady, Institute of distance learning, St Tikhon’s Orthodox University, Moscow
Ekman, Katja, Department of Systematic Theology, Joint Faculties of Theology and Humanities, Lund University, Lund
Ekyarikunda, Enoch, Department of New Testament Studies, Faculty of Theology, University of Pretoria
Elhady, Aminullah, Department of Islamic Studies, Graduate School, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember
Eliastam, John, Centre for the Advancement of Scholarship, University of Pretoria, Pretoria, South Africa; Centre for Contextual Ministry, Faculty of Theology, University of Pretoria
Ellens, J. Harold, Department of Near Eastern Studies, University of Michigan, United States Faculty of Theology, University of Pretoria, South Africa
Ellens, J. Harold, University of Michigan (South Africa)
Ellens, J. Harold, Department of Near Eastern Studies, University of Michigan, United States; Faculty of Theology, University of Pretoria, South Africa
Elliott, J. H., Visiting Professor, Faculty of Theology (Sec A) University of Pretoria
Elliott, J. H., University of San Francisco Visiting Professor, Faculty of Theology (Sec A) University of Pretoria

1001 - 1200 of 4903 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>