Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

v

van Huffel, Mary Anne Plaatjies, World Council of Churches Africa, Uniting Reformed Church in Southern Africa, South Africa and Department of Church History and Church Polity, Stellenbosch University
van Huyssteen, J. Wentzel, Princeton Theological Seminary
van Huyssteen, J. Wentzel, Princeton Theological Seminary (South Africa)
Van Huyssteen, J. Wentzel, Princeton Theological Seminary, Princeton, NJ, USA; Faculty of Theology, University of Stellenbosch, Stellenbosch, South Africa; Department of Dogmatics and Christian Ethics, Faculty of Theology, University of Pretoria, Pretoria, South Africa
van Huyssteen, J. Wentzel, Princeton Theological Seminary, United States and Faculty of Theology, Stellenbosch University
van Huyssteen, Wentzel
van Huyssteen, Wentzel, University of Port Elizabeth
van Jaarsveld, Fanie, Department of Mercantile Law, Faculty of Law, University of Pretoria
van Loggerenberg, Marietjie, Department of Practical Theology, Faculty of Theology, University of Pretoria
van Niekerk, A. S., Universiteit van die Noorde
van Niekerk, Annelize, Department of Industrial and Organisational Psychology, University of South Africa
van Niekerk, Anton A., Centre for Applied Ethics, Stellenbosch University, Stellenbosch, South Africa; Department of Philosophy, Faculty of Arts and Social Sciences, Stellenbosch University, Stellenbosch
van Niekerk, Attie, Department of Science of Religion and Missiology, Faculty of Theology, University of Pretoria
van Niekerk, Attie, Universiteit van Pretoria
van Niekerk, B., Universiteit van Pretoria
van Niekerk, brimadevi, Department of Religion Studies, University of Johannesburg, Johannesburg
van Niekerk, brimadevi, Department of Christian Spirituality, Church History, and Missiology, University of South Africa
van Niekerk, brimadevi, Department of Christian Spirituality, Church History, and Missiology, University of South Africa
van Niekerk, brimadevi, Department of Christian Spirituality, University of South Africa
van Niekerk, C. S.
van Niekerk, Marinda, Centre for Faith and Community (CFC), Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria, Pretoria; PEN (Participate Empower Navigate), Pretoria
van Niekerk, Marsulize, Unit for Reformed Theology and the Development of the SA Society, School of Ministers Training, North-West University
van Niekerk, Pieter, Department of Religion Studies, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria, Pretoria
van Niekerk, Robert J., Department of New Testament and Related Literature, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria
van Oort, Johannes, Early Christianity and Patristics, Radboud University, the Netherlands; Department of Church History and Church Polity, University of Pretoria, South Africa
van Oort, Johannes, Radboud University Nijmegen, The Netherlands Faculty of Theology, University of Pretoria, South Africa (Netherlands)
van Oort, Johannes, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands; Department of Church History and Church Polity, Faculty of Theology, University of Pretoria, South Africa (South Africa)
van Oort, Johannes, Early Christianity and Patristics, Radboud University, the Netherlands; Research Fellow, Department of Church History and Polity, University of Pretoria, South Africa
van Oort, Johannes, Radbound University (Netherlands)
van Oort, Johannes, Department of Church History and Church Polity, Faculty of Theology, University of Pretoria (South Africa)
van Oort, Johannes, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands; Department Church History and Church Polity, Faculty of Theology, University of Pretoria, South Africa
van Oort, Johannes, Radboud University Nijmegen (Netherlands)
van Oort, Johannes, University of Utrecht Radboud University University of Pretoria
Van Oort, Johannes, Radboud University
van Oort, Johannes, Early Christianity and Patristics, Radboud University, the Netherlands; Department of Church History and Church Polity, University of Pretoria, South Africa
van Oort, Johannes (Hans), Universiteiten van Utrecht en Nijmegen
van Oosten, F.
van Os, Bas, University of Groningen
van Oudtshoorn, David A., Department of Systematic Theology, Perth Bible College
van Oudtshoorn, David A., Systematic and Practical Theology, Perth Bible College, Australia; Academic Associate of the Department of Christian Spirituality, Church History and Missiology, School of Humanities, University of South Africa, South Africa
Van Rensburg, Antionette Janse, Department of Church History and Church Polity, Faculty of Theology, University of Pretoria
van Rensburg, F.
van Rensburg, Fika J., SkooI vir Bybelwetenskappe en Bybeltale PU 'rir CBO & Departement Antieke Tale (Grieks), Universiteit van Pretoria
van Rensburg, Fika J., Noordwes-Universiteit Potchefstroom kampus
van Rensburg, Fika J., Skool vir Bybelwetenskappe en Bybeltale Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys
van Rensburg, J. F.J., Randse Afrikaanse Universiteit
van Rensburg, Janse
van Rensburg, S. P.
Van Rensburg, S. P.
van Rensburg, S. P.J.J.
van Rensburg, S.P.J.J.
van Rooy, H. F., Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys
Van Rooy, H.F., Noordwes-Universiteit (Potchefstroom kampus)
van Rooy, H.F., Potchefstroom University
van Rooy, Herculaas F., Department of Ancient Texts, Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom
van Rooy, Herculaas (Herrie) F., School of Ancient Languages and Text Studies, North-West University, South Africa
van Rooy, Herculaas (Herrie) F., School of Ancient Languages and Text Studies, North-West University, Potchefstroom Campus (South Africa)
van Rooy, Herculaas (Herrie) F., Department of Ancient Languages, Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom
van Rooy, Herrie F., School for Biblical Studies and Ancient Languages, North-West University, Potchefstroom Campus
van Rooyen, Jacobus C.W., Broadcasting Complaints Commission of South Africa Department of Systematic Theology and Christian Ethics University of Pretoria, South Africa
van Rooyen, Johan A., Department of Systematic and Historical Theology, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria, Pretoria
van Rooyen, Johan A., Department of Systematic and Historical Theology, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria, Pretoria
van Rooyen, Kobus, Faculty of Law, University of Pretoria, South Africa; Faculty of Theology, University of Pretoria, South Africa
van Rooyen, Kobus, University of Pretoria (South Africa)
van Rooyen, T. S.
van Schalkwyk, Annalet, Department of Christian Spirituality, Church History and Missiology, University of South Africa, South Africa
van Selms, A.
Van Selms, A.
van Seters, John, Wilfrid Laurier University
van Stadem, P. J.
van Staden, A.J.
van Staden, G.J.
van Staden, J.M. (Thinus), Department of Practical Theology, University of Pretoria
van Staden, Jacobus M. (Thinus), Department of Practical Theology, Faculty of Theology, University of Pretoria
van Staden, P. J.
van Staden, P.
van Staden, P., University of Pretoria (South Africa)
van Staden, P. J., University of Pretoria
van Staden, P., Universiteit van Pretoria
van Staden, Piet, Departement Grieks en Latyn Randse Afrikaanse Universiteit
van Staden, Piet, Reformed Theological College, Faculty of Theology, University of Pretoria
van Staden, Pieter, Randse Afrikaanse Universiteit
van Tender, C. A.P., Universiteit van Pretoria
van Tilborg, S. J., Nijmegen
van Tilborg, S., Katholieke Universiteit Nijmegen
van Tilborg, S. J.
van Tilborg, Sjef
van Tilborg, Sjef, Katholieke Universiteit Nijmegen, The Netherlands Research Associate: Department of New Testament Studies University of Pretoria (South Africa)
van Tilborg, Sjef
van Tilborg, Sjef, University of Pretoria
van Tonder, C. A.L.
Van Tonder, C. A.P.
van Tonder, Gerrit, Department of Hydrology, University of the Free State
van W'yk, I. W.C.
van Warmelo, N. J.
van Wyk, B. J., Universiteit van Pretoria
van Wyk, B.J., Openjournals Publishing
van Wyk, Barend J., Unit for Reformed Theology and the Development of the South African Society, Faculty of Theology, North West University, Potchefstroom
van Wyk, Barry J., Unit for Reformed Theology, Faculty of Theology, North West University, Potchefstroom
Van Wyk, Barry J., Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom Campus
Van Wyk, Barry J., Unit for Reformed Theology and the Development of the South African Society, Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom
van Wyk, Barry, Universiteit van Pretoria
van Wyk, Barry J., Unit for Reformed Theology and the Development of the South African Society, Faculty of Theology, North West University, Potchefstroom
van Wyk, Barry J., Unit for Reformed Theology and the Development of the South African Society, Faculty of Theology, North West University
Van Wyk, Barry J., Unit for Reformed Theology and the Development of the South African Society, Faculty of Theology, North West University
van Wyk, Barry, Reformed Theological College, Faculty of Theology, University of Pretoria
van Wyk, Barry J., Universiteit van Pretoria
Van Wyk, C. W.I
Van Wyk, Carlien, Centre for Child, Youth and Family Studies, Compres, Faculty of Health Sciences, North-West University, Potchefstroom
van Wyk, D. J.C., Departement Nuwe-Testamentiese Wetenskap, Universiteit van Pretoria
van Wyk, D. J.C ., Universiteit van Pretoria
van Wyk, D. J.C., Navorser: Departement Nuwe-Testamentiewe Wetenskap (Md A) Universiteit van Pretoria
van Wyk, D. J.C.
van Wyk, D. J.C., Voorsitter van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering van die Nederduitsch Hervonnde Kerk van Afrika (South Africa)
van Wyk, D. J.C., Departement Nuwe-Testamentiese Wetenskap (Afd A), Universiteit van Preoria
van Wyk, D. J.C., Tyddik-dedtydse dosent: Departanent Godsdiens- a Sendingwetenskap, Universitet van Pretoia
van Wyk, D. J.C., Hervormde Teologiese Kollege, Universiteit van Pretoria
van Wyk, D. J.C., Navorsingsassosiaat: Department Nuwe-Testamentiese Wetenskap Universiteit van Pretoria
van Wyk, D. J.C., Departement Godsdiens en Sendingwetenskap (Md A), Universiteit van Pretoria
van Wyk, D. J. C., Universiteit van Pretoria
van Wyk, D. J.C., Universiteit van Pretoria
van Wyk, D. J. C.
van Wyk, D. J.C, Universiteit van Pretoria Tydelik-deeltydse dosent: Departement Godsdiens-en Sendingwetenskap (Afd A)
van Wyk, D.J.C., University of Pretoria
van Wyk, D.J.C.
van Wyk, D.J.C.
van Wyk, G M.J
van Wyk, G. M.J. (Gafie), The Netherdutch Reformed Church, Cape Town; Reformed Theological Colllege, Faculty of Theology, University of Pretoria
van Wyk, G. M.
van Wyk, G. M.J.
van Wyk, G. M.J. (South Africa)
van Wyk, G. M.J
van Wyk, G. M
van Wyk, Gabriël M.J. (Gafie), Department of Church History and Polity University of Pretoria, South Africa
van Wyk, Gabriel M.J., Department Church History and Church Polity, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria
van Wyk, Gabriël M.J. (Gafie), Department of Church History and Polity, Faculty of Theology, University of Pretoria
van Wyk, Gabriël M.J. (Gafie), Reformed Theological College, University of Pretoria
van Wyk, Gabriël M.J. (Gafie), Reformed Theological College, Faculty of Theology, University of Pretoria
van Wyk, Gabriël M.J., Department of Church History and Polity, University of Pretoria
van Wyk, Gabriël M.J. (Gafie), Department Church History and Church Polity, Faculty of Theology, University of Pretoria
van Wyk, Gafie, Reformed Theological College, University of Pretoria
van Wyk, Gafie
van Wyk, Gafie M.J., University of Pretoria
van Wyk, I. W.C, Hervonnde Toologiese Opleiding Tydelik-deeltydse dosent: Departement Dogmatiek en Christelike Etiek (Afd A) Universiteit van Pretoria
van Wyk, I. W.C.
van Wyk, I. W.C, Hoof: Hervonnde Teologiese Opleiding Tydelik-deeltydse do sent Departement Dogmatiek en Cbristelike Etiek (Afd A) Universiteit van Pretoria
van Wyk, I. W.C., Hervormde Teologiese Opleiding Tydelik-deeltydse dosent: Departement Dogmatiek en Cbristelike Etiek (Afd A) Universiteit van Pretoria
van Wyk, I. W.C., Hervormde Teologlese Kollege, Universiteit van Pretoia
van Wyk, I. W.C., Hervormde Teologiese Opleiding Tydelik-deeltydse dosent: Universiteit van Pretoria
Van Wyk, I. W.C., Universiteit van Pretoria
van Wyk, I. W.C., Tydelike dosent: Departement Dogmatiek en Christelike Etiek (Afd A) Universiteit van Pretoria
van Wyk, I. W.C.
van Wyk, I. W.C., Hervormde Teologiese Opleiding Tydelik-deeltydse dosent: Universiteit van Pretoria (South Africa)
van Wyk, I. W.C, Hervormde Teologiese Opleiding Tydelik-deeItydse dosent: Departemel)t Dogmatiek en Christelike Etiek (Afd. A) Universiteit van Pretoria
van Wyk, I. W.C., Hervormde Teologiese Opleiding Tydelik-deeltydse dosent: Univeniteit van Pretoria
van Wyk, I. W.C., Departement Dogmatiek en Christelike Etiek, Universiteit van Pretoria
van Wyk, I.W.C., Universiteit van Pretoria
van Wyk, I.W.C. (Natie), Reformed Theological College, Faculty of Theology, University of Pretoria
van Wyk, I.W.C., University of Pretoria
van Wyk, I.W.C. (Natie), Reformed Theological College, Faculty of Theology, University of Pretoria
van Wyk, I.W.C. (Natie), Reformed Theological College, Faculty of Theology, University of Pretoria,
van Wyk, Ignatius W.C., Reformed Theological College, University of Pretoria
van Wyk, Ignatius W.C., University of Pretoria
van Wyk, Ignatius W.C., Department Church History and Church Polity, Faculty of Theology, University of Pretoria
van Wyk, Ignatius W.C., The Africa Institute for Missiology, Reformed Theological College, Faculty of Theology, University of Pretoria
van Wyk, Ignatius W.C., Department of Church History, University of Pretoria
van Wyk, Ignatius W.C., Department of Church History and Polity, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria
van Wyk, Ignatius W.C. (Natie), Reformed Theological College, University of Pretoria
van Wyk, Ignatius W.C., Department of Systematic and Historical Theology, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria, Pretoria
Van Wyk, Ignatius W.C. (Natie), Department of Church History and Polity, Faculty of Theology, University of Pretoria
van Wyk, Ignatius W.C. (Natie), Department Church History and Church Polity, Faculty of Theology, University of Pretoria
Van Wyk, Ignatius W.C., Department Church History and Church Polity, Faculty of Theology, University of Pretoria, South Africa; Reformed Theological College, Faculty of Theology, University of Pretoria
van Wyk, Ignatius W.C., Department Church History and Church Polity, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria, Pretoria
van Wyk, Ignatius W.C., Department Church History and Church Polity, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria
Van Wyk, Ignatius (Natie) W.C., University of Pretoria
van Wyk, Ignatius (Natie) W.C., Africa Institute for Missiology and Reformed Theological College
van Wyk, Ignatius (Natie) W.C., Africa Institute for Missiology and University of Pretoria
van Wyk, Ignatius (Natie) W.C., African Institute for Missiology
van Wyk, J. H., Departement Dogmatologie, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys
van Wyk, J. H.
van Wyk, J. W.C., Tydelik-deeltydse dosent Departement Dogmatiek en Christelike Etiek (Md A), Universiteit van Pretoria
van Wyk, J.H. (Amie), North-West University
van Wyk, J.H. (Amie), Potchefstroom University
van Wyk, Micheal M., Department of Curriculum and Instructional Studies, College of Education, University of South Africa
van Wyk, Neltjie C., Department of Nursing Science, Faculty of Health Sciences, University of Pretoria
van Wyk, Tanya, Department of Dogmatics and Christian Ethics, Faculty of Theology, University of Pretoria
van Wyk, Tanya, Department of Systematic Theology and Christian Ethics, Faculty of Theology, University of Pretoria
van Wyk, Tanya, Department of Systematic Theology and Christian Ethics, University of Pretoria
van Wyk, Tanya, Department of Systematic and Historical Theology, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria
van Wyk, Tanya, Department of Dogmatics and Christian Ethics, Faculty of Theology, University of Pretoria
van Wyk, Tanya, Department of Systematic and Historical Theology, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria, Pretoria
van Wyk, Tanya, University of Pretoria
van Wyk, Tanya, Departement Dogmatiek en Christelike Etiek, Universiteit van Pretoria
van Wyk, Tanya, Department of Dogmatics and Christian Ethics, Faculty of Theology, University of Pretoria, South Africa
van Wyk, Tanya, Department of Dogmatics and Christian Ethics, University of Pretoria (South Africa)
van Wyk, Tanya, Department of Systematic Theology and Christian Ethics, Faculty of Theology, University of Pretoria
van Wyk, W. C., Randse Afirikaanse Universiteit
van Wyk, W. C.
van Wyk, W.C.
van Wyk, Wouter C.
van Wyk, Wouter C., Randse Afrikaanse Universiteit
van Wyk, Wouter C., Department of Old Testament Studies, University of Pretoria
van Wyk, Wouter C., Department of Old Testament Studies, Faculty of Theology, University of Pretoria
van Wyk (jr), D.J.C., Universiteit van Pretoria
van Wyk (jr), Daan J.C., Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
van Wyk (jr), Wouter C., University of Pretoria
van Wynen, Susan E., Department of Religion Studies, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria, Pretoria
van Wyngaard, Arnau, Department of Science of Religion and Missiology, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria
van Wyngaard, Arnau, Department of Science of Religion and Missiology, University of Pretoria
van Wyngaard, Arnau, Department of Science of Religion and Missiology, University of Pretoria, Pretoria
van Wyngaard, George J. (Cobus), Department of Philosophy, Practical and Systematic Theology, University of South Africa
van Wyngaard, George J. (Cobus), Department of Philosophy, Practical and Systematic Theology, University of South Africa
van Wyngaard, George J. (Cobus), Department of Philosophy, Practical and Systematic Theology, University of South Africa, South Africa; Faculty of Theology, Vrije Universiteit, Amsterdam
van Wyngaard, J. J.
van Zyl, A. H., Universiteit van Pretoria
van Zyl, A. H.
van Zyl, D. M., Pretoria
van Zyl, F. J., Departement Godsdiens-en Sendingwetenskap, Fakulteit Teologie (Md A), Universiteit van Pretoria
van Zyl, F. J., Universiteit van Pretoria
van Zyl, F. J.
van Zyl, F. G.
van Zyl, F.J., University of Pretoria
van Zyl, F.J.
van Zyl, H.C., University of Pretoria
van Zyl, H.C. (Hermie), Department of New Testament, University of the Free State
van Zyl, Hermie C., University of the Free State
van Zyl, Hermie C., Departement Nuwe Testament Universiteit van die Vrystaat
van Zyl, P. J., Universiteit van Pretoria
van Zyl, Sanrie, Departement Nuwe-Testamentiese Wetenskap (Afd A) Universiteit van Pretoria
Vanhoutte, Kristof K.P., Paris Institute for Critical Thinking, Paris; Faculty of Philosophy, University of the Free State, Bloemfontein
Vanhoutte, Kristof, Department of Philosophy, Pontifical University Antonianum, Italy; and, International Studies Group, University of the Free State
Vanhoutte, Kristof K.P., Paris Institute for Critical Thinking, Paris, France; and Faculty of the Humanities, Department of Philosophy, University of the Free State, Bloemfontein
vanStaden, P., Universiteit van Pretoria
vanWyk, D. J.C.
Veldsman, D. P., Universiteit van Pretoria
Veldsman, Danie P., Department of Dogmatics and Christian Ethics, University of Pretoria
Veldsman, Daniël P., University of Pretoria
Veldsman, Daniël P., Openjournals Publishing
Veldsman, Daniël P., Department of Systematic Theology and Christian Ethics, University of Pretoria
Veldsman, Daniël P., Department of Dogmatics and Christian Ethics, University of Pretoria
Veldsman, Daniël P., Department of Systematic and Historical Theology, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria, Pretoria
Veldsman, Daniël P., Department of Systematic and Historical Theology, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria, Pretoria
Veldsman, Daniël P., Department of Dogmatics and Christian Ethics, Faculty of Theology, University of Pretoria
Veldsman, Daniël P., Departement of Systematic Theology and Christian Ethics, University of Pretoria
Veldsman, Daniel P., Department of Systematic Theology & Ethics University of South Africa
Vellem, Vuyani S., Department of Dogmatics and Christian Ethics, Faculty of Theology, University of Pretoria, South Africa
Vellem, Vuyani S., Department of Systematic and Historical Theology, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria, Pretoria
Vellem, Vuyani S., University of Pretoria South African Council of Churches
Vellem, Vuyani S., Department of Dogmatics and Christian Ethics, University of Pretoria
Vellem, Vuyani, Department of Dogmatics and Christian Ethics, University of Pretoria
Vellem, Vuyani, Department of Dogmatics and Christian Ethics, Faculty of Theology, University of Pretoria
Vellem, Vuyani S., Department of Dogmatics and Christian Ethics, Faculty of Theology, University of Pretoria
Vellem, Vuyani, Department of Dogmatics and Christian Ethics, Faculty of Theology, University of Pretoria
Velthuysen, G. C.
Velthuysen, G. C.
Velthuysen, G.C.
Velthuysen, G.C.
Vengesai, Priccilar, Herbert Chitepo Law School, Great Zimbabwe University, Masvingo
Venter, C. J.H., Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus)
Venter, C.J.H., Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus)
Venter, Casper J.H., North-West University, Potchefstroom Campus
Venter, Dirk, Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom Campus
Venter, Elza, Department of Psychology of Education, College of Education, University of South Africa, Pretoria
Venter, H. J.
Venter, J. G.H., Oos Londen
Venter, P. M., Departement Ou-Testamentiese Wetenskap, Universiteit van Pretoria
Venter, P. M. (United States)
Venter, P. M., Univeisiteit van Pretoria (South Africa)
Venter, P. M., Departement Ou-Testamentiese Wetenskap (Afd A) Universiteit van Pretoria
Venter, P. M., Universiteit van Pretoria
Venter, P. M., Departement Ou-Testarnentiese Wetenskap (Afd A) Universiteit van Pretoria
Venter, P. M.
Venter, P. M., Departement Ou-Testamentiese Wetenskap (Afd A), Universiteit van Pretoia
Venter, P. M., Department of Old Testament Studies (Sec. A) University of Pretoria
Venter, P. M., Departement Ou-Testamentiese Wetenskap (Md A) Universiteit van Pretoria
Venter, P. M., Departement Ou-Testamentiese Wetenskap (Afd A), Universiteit van Pretoria
Venter, P. M., University of Pretoria
Venter, P. M.
Venter, P. W.
Venter, P. M., Departement Ou-Testamentiese Wetenskap Universiteit van Pretoria.
Venter, P.M.
Venter, P.M., University of Pretoria
Venter, P.M., Universiteit van Pretoria
Venter, P.W.
Venter, Philip P., University of Pretoria
Venter, Pieter M., University of Pretoria
Venter, Pieter M., Department Old Testament Studies, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria, Pretoria
Venter, Pieter, Universiteit van Pretoria
Venter, Pieter M., Department of Old Testament Studies, University of Pretoria
Venter, Pieter M., Department of Old Testament Studies University of Pretoria
Venter, Pieter M., Department of Old Testament Studies University of Pretoria South Africa
Venter, Pieter M., Department of Old Testament Studies, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria
Venter, Pieter, Department of Old Testament Studies, University of Pretoria
Venter, Pieter M., Department Old Testament Studies, University of Pretoria
Venter, Pieter M., Department of Old Testament Studies, University of Pretoria, South Africa
Venter, Pieter M., Universiteit van Pretoria
Venter, Pieter M., Univerisity of Pretoria
Venter, Pieter M., University of Pretoria
Venter, Rian, Department of Systematic Theology, University of the Free State
Venter, Rian, Department of Historical and Constructive Theology, Faculty of Theology and Religion, University of the Free State, Bloemfontein

4501 - 4800 of 5112 Items    << < 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>