Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

D

Dreyer, Thos.
Dreyer, W. A., Nederduitsch Hervonnde Gemeente Honson Tydelik-deeltydse dosent: Departement Kerkgeskiedenis en Kerkreg (Afd A) Universiteit van Pretoria
Dreyer, W. A., Universiteit van Pretoria
Dreyer, W. A.
Dreyer, W. A., Nederduitsch Hervomde Gemeente Horison Tydelik-deeltyclse dosent: Departement Kerkgeskiedeois en Kerkreg (Afd A) Universiteit van Pretoria
Dreyer, W. A., Departement Kerkgeskiedenis, Universiteit van Pretoria
Dreyer, W.(Wim) A., Universiteit van Pretoria
Dreyer, W.A., Openjournals Publishing
Dreyer, Willem A., University of Pretoria
Dreyer, Wim A., Navorsingsgenoot: Hervormde Teologiese Kollege, Universiteit van Pretoria
Dreyer, Wim, Department of Church History and Church Polity, University of Pretoria, Faculty of Theology
Dreyer, Wim A., Department Church History and Polity, University of Pretoria
Dreyer, Wim A., Departement of Church History and Church Polity, Faculty of Theology, University of Pretoria
Dreyer, Wim, Department of Church History and Church Polity, Faculty of Theology, University of Pretoria
Dreyer, Wim, Tydelik-deeltydse dosent: Departement Kerkgeskiedenis (Afd A) Universiteit van Pretoria
Dreyer, Wim A., Department Church History and Church Polity, University of Pretoria
Dreyer, Wim A., University of Pretoria
Dreyer, Wim A., Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria, Suid-Afrika
Dreyer, Wim A., Department of Church History and Church Polity, University of Pretoria (South Africa)
Dreyer, Wim A., Department of Church History and Polity, Faculty of Theology, University of Pretoria
Dreyer, Wim A., Faculty of Theology, University of Pretoria
Dreyer, Wim A., Department of Systematic and Historical Theology, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria, Pretoria, South Africa; and, Centre for Reformed Theology, Hervormde Teologiese Kollege, Pretoria
Dreyer, Wim A., Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria
Dreyer, Wim A., Department of Church History and Church Polity, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria
Dreyer, Wim, Department Church History and Church Polity, University of Pretoria
Dreyer, Wim A., Department of Church History, University of Pretoria
Dreyer, Wim A., Department of Church History and Church Polity, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria
Dreyer, Wim A., Department of Church History and Church Polity, Faculty of Theology, University of Pretoria
Dreyer, Wim A., Department Church History and Church Polity, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria
Dreyer, Yolanda, Departement Praktiese Teologie (Afd A), Universiteit van Pretoria
Dreyer, Yolanda, Associate Editor: HTS Teologiese Studies/ Theological Studies
Dreyer, Yolanda, Universiteit van Pretoria
Dreyer, Yolanda, Department of Practical Theology, Faculty of Theology, University of Pretoria
Dreyer, Yolanda, HTS Theological Studies, AOSIS, Cape Town
Dreyer, Yolanda, Universiteit van Pretoria
Dreyer, Yolanda, Tydelik-deeltydse dosent: Departement Nuwe-Testamentiese Wetenskap (Afd A), Universitdt van Pretoria (South Africa)
Dreyer, Yolanda, Department of Practical Theology, University of Pretoria, Faculty of Theology, South Africa
Dreyer, Yolanda, Departement Praktiese Teologie (Afd A), Universiteit van Pretoia (South Africa)
Dreyer, Yolanda, Department Practical Theology, Faculty of Theology, University of Pretoria, Pretoria
Dreyer, Yolanda, Department of Practical Theology, University of Pretoria
Dreyer, Yolanda, Department Practical Theology, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria, Pretoria
Dreyer, Yolanda, Department of Practical Theology, Faculty of Theology, University of Pretoria, South Africa
Dreyer, Yolanda, Navorser: Departement Nuwe-Testamentiese Wetenskap (Afd A), Universiteit Tan Pretoia (South Africa)
Dreyer, Yolanda
Dreyer, Yolanda, Associate Editor, Head of the Department of Practical Theology, Faculty of Theology, University of Pretoria (South Africa)
Dreyer, Yolanda, Department Praktiese Teologie (Afd A), Universiteit van Pretoria
Dreyer, Yolanda, Department of Practical Theology, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria
Dreyer, Yolanda, University of Pretoria
Dreyer, Yolanda, Department of Practical Theology University of Pretoria
Dreyer, Yolanda, Departement Praktiese Teologie, Universiteit van Pretoria
Dreyer, Yolanda, Tydelik-deeltydse dosent: Department Praktiese Teologie, Universiteit van Pretoria
Dreyer, Yolanda, Departement Nuwe-Testamentiese Weteuskap (Afd A), Universiteit van Pretoria
Dreyer, Yolanda, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria, Pretoria
Dreyer, Yolanda, Department of Practical Theology
Dreyer, Yolanda, Department of Practical Theology, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria, Pretoria
Dreyer, Yolanda, Department Practical Theology, Faculty of Theology, University of Pretoria
Dreyer, Yolanda, Department of Practical Theology, University of Pretoria, Pretoria, South Africa; and Associate editor of HTS Teologiese Studies/Theological Studies, Cape Town
Dreyer, Yolanda, Department of New Testament, Faculty of Theology, University of Pretoria
Dreyer, Yolande, University of Pretoria
Dreyer-Kruger, Anet (Anna) Elizabeth, Department of New Testament Studies, Faculty of Theology, University of Pretoria, South Africa
Dreyer-Kruger, Anet (Anna) Elizabeth, Department of New Testament Studies, Faculty of Theology, University of Pretoria, South Africa
Dreyers, P.S.
Dryer, P. S.
du Bruin, C. J., Departement Kerkgeskiedenis (Md A), Universiteit van Pretoria
du P Beukes, M. J., Universiteit van Pretona
du P Beukes, M. J.
du P Beukes, M. J., Universiteit van Pretoria
du P. Beukes, M. J.
du P. Beukes, M. J., Lux Verbi
du P. Beukes, M. J., Sentrum vir Teologiese Navorsing en Toerusting (Md A), Universiteit van Pretoria
du P. Beukes, M. J., Departement PraktieseTeologie (Afd A), Universiteit van Pretoia
du Plessis, Amanda L., Department of Practical Theology, North-West University, Potchefstroom Campus
du Plessis, Amanda L., Unit for Reformed Theology, Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom
du Plessis, Amanda L., Unit of Reformed Theology and the Development of the South African Society, North-West University, Potchefstroom Campus
du Plessis, Amanda L., School of Ecclesiastical Sciences, North-West University
du Plessis, Amanda L., Unit of Reformed Theology and the Development of the South African Society, North-West University, Potchefstroom Campus
Du Plessis, Amanda, Department of Theology, Faculty of Human and Social Sciences, Mafikeng campus, Northwest-University
du Plessis, C.H.
Du Plessis, I. J., Universiteit van Suid-Afrika
du Plessis, J.G.
du Plessis, Jan G.
du Plessis, Yolandi, University of Pretoria
du Plooy, A. le R., Potchefstroomse Universiteit vir CHO
du Plooy, Andries, Noordwes-Universiteit Potchefstroomkampus
du Preez, A. P., Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus)
du Rand, J. A., Rand Afrikaans University
du Toit, A. B.
du Toit, A. B., Associate: Research Unit for the New Testament Faculty of Theology (Sec B) University of Pretoria
du Toit, A. B., Universiteit van Pretoria
du Toit, Andrie, Universiteit van Pretoria
du Toit, Andrie, Navorsingseenheid vir Nuwe-Testamentiese Wetenskap Universiteit van Pretoria
du Toit, Andrie, Department of New Testament Studies, Faculty of Theology, University of Pretoria
du Toit, Andrie B., Department of New Testament Studies, University of Pretoria
du Toit, C. W., Research Institute for Theology and Religion University of South Africa
du Toit, C. W., Research Institute for Theology and Religion, Faculty of Theology and Religious Studies, University of South Africa
du Toit, C. W., Institute for Theology and Religion University of South-Arica
du Toit, C.W., University of South Africa
du Toit, Calvyn C., Department of Christian Dogmatics and Ethics, Faculty of Theology, University of Pretoria
du Toit, Calvyn C., Department of Dogmatics and Christian Ethics, Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria
du Toit, Cornel W., Research Institute for Theology and Religion, University of South Africa

901 - 1000 of 4418 Items    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>