Author Details

van ’t Spijker, W., Theologische Universiteit der Chr Geref Kerken in Nederland, Netherlands

  • Vol 48, No 3/4 (1992) - Original Research
    Rechtvaardiging en recht in de kerk: Over de theologische achtergronden van het gereformeerde kerkrecht
    Abstract  PDF