Author Details

Dreyer, T. F. J., South Africa

  • Vol 42, No 3 (1986) - Original Research
    Politieke en sosiale vraagstukke in die prediking
    Abstract  PDF
  • Vol 43, No 3 (1987) - Original Research
    'n Prakties-teologiese evaluering van moontlike bedieningstrukture in die Nederduitsch Hervormde Kerk toegespits op die rol van die predikant
    Abstract  PDF