Author Details

an der Merwe, J. C., Departement Praktiese Teologie (Afd A), Universiteit vail Pretoria, South Africa

  • Vol 55, No 2/3 (1999) - Original Research
    ' n Prakties-teologiese begronding vir Gemeentebou as kommunikatiewe handeling in diens van die evangelie
    Abstract  PDF