Author Details

Delport, Hein, University of Pretoria, South Africa

  • Vol 67, No 3 (2011) - Original Research - Special Collection: T.F.J. Dreyer Dedication
    Die Narratiewe terapie en die Gestalt terapie: ‘n Vergelyking tussen ‘n fenomenologiese eksistensiële benadering en ‘n sosiaal konstruksionistiese beskouing tot terapie
    Abstract  HTML  EPUB  XML  PDF