Author Details

Botha, S. J., Departement Kerkgeskiedenls, Universileit van Pretoria, South Africa

  • Vol 56, No 4 (2000) - Original Research
    Historiese agtergrond en ontwikkeling van die Proponentsondertekeningsformule in die Reformatoriese tradisie
    Abstract  PDF