Author Details

Bezuidenhout, L. C., Universiteit van Pretoria, South Africa

 • Vol 51, No 4 (1995) - Original Research
  Die Sabbat - irrelevante wettiese instelling of ver-waarloosde Bybelse juweel? In Simpatieke perspek-tief op die Sabbat
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 1/2 (1994) - Original Research
  Semantiese ritme en beweging in Job 3: ’n Ander benadering tot die waardering van die teks
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 3 (1995) - Original Research
  Perspektiewe uit die Psalms wat lig werp op die wese van die geloofsgemeenskap
  Abstract  PDF