Author Details

van Rensburg, J. F.J., Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa

  • Vol 47, No 4 (1991) - Original Research
    ‘Suster’-, of ‘broer’- en ‘eggenote’-verwysings in uitinge binne dialogiese konteks (Gen 12:11-13,18-19; 20:2,4-5,11-13; 26:7,9)
    Abstract  PDF