Author Details

van Eck, Ernest, Universiteit van Pretoria Tydelik-deeltydse dosent: Departement Nuwe-Testamentiese Wetenskap (Afd A), South Africa

  • Vol 51, No 3 (1995) - Original Research
    J H J A Greyvenstein en A S Geyser se teologiese denke oor die volkskerkgedagte
    Abstract  PDF
  • Vol 51, No 4 (1995) - Original Research
    Maaltye as seremonies in die Markusevangelie: 'n Sleutel om J H J A Greyvenstein en A S Geyser se denke oor die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika as volkskerk te evalueer
    Abstract  PDF