Author Details

van Wyk, D. J.C., Voorsitter van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering van die Nederduitsch Hervonnde Kerk van Afrika, South Africa