Author Details

van Wyk, B. J., Universiteit van Pretoria, South Africa

  • Vol 48, No 3/4 (1992) - Original Research
    Die kerkregtelike posisie van die ouderling en diaken in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika in die lig van die vraag na nuwe bedieningstrukture
    Abstract  PDF
  • Vol 48, No 1/2 (1992) - Original Research
    Vyf en sewentig jaar Kerkreg binne die Fakulteit Teologie vanweë die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
    Abstract  PDF