Author Details

Van Aarde, Andries G., Universiteit van Pretoria, South Africa

 • Vol 63, No 1 (2007) - Original Research
  Inleiding tot die sosiaal-wetenskaplike kritiese eksegese van Nuwe-Testamentiese tekste: Die metodologiese aanloop in die navorsingsgeskiedenis
  Abstract  PDF
 • Vol 63, No 2 (2007) - Original Research
  Die sosiaal-wetenskaplike kritiese eksegese van Nuwe-Testamentiese tekste: ’n Kritiese oorsig van die eerste resultate
  Abstract  PDF
 • Vol 62, No 1 (2006) - Original Research
  Hoe om in te kom en hoe om binne te bly – die “groot sendingopdrag” aan die kerk vandag volgens Matteus 28:16-20
  Abstract  PDF
 • Vol 62, No 2 (2006) - Original Research
  Genre en plot georiënteerde narratief-kritiese eksegese van Evangeliemateriaal: Inleiding tot narratiewe kritiek
  Abstract  PDF
 • Vol 62, No 3 (2006) - Original Research
  Vertellersperspektiefanalise van Nuwe-Testamentiese tekste
  Abstract  PDF
 • Vol 62, No 4 (2006) - Original Research
  Die narratiewe blikhoek in die mikrovertelling oor die genesing van die koninklike se seun deur Jesus in Johannes 4:43-54
  Abstract  PDF
 • Vol 62, No 4 (2006) - Original Research
  ’n Kerugmatiese perspektief op bedieninge in die Nuwe Testament
  Abstract  PDF
 • Vol 61, No 1/2 (2005) - Original Research
  Die Kindheidsevangelie van Tomas – historiese allegorie of mite in die vorm van ’n biografiese diskursiewe evangelie?
  Abstract  PDF
 • Vol 61, No 1/2 (2005) - Original Research
  Die Griekse manuskrip van die Kindheidsevangelie van Tomas in Kodeks Sinaïtikus (Gr 453) vertaal in Afrikaans
  Abstract  PDF
 • Vol 60, No 1/2 (2004) - Original Research
  “Om nie te dink bó wat in die Skrif geskrywe staan nie” – konsistensie en ontwikkeling in die teologie van Piet Geyser
  Abstract  PDF
 • Vol 60, No 3 (2004) - Original Research
  Postmoderne epistemologie en postkoloniale hermeneutiek
  Abstract  PDF
 • Vol 59, No 2 (2003) - Original Research
  Die ou-Kersaandgesprek van Friedrich Schleiermacher in Afrikaans: Agtergrond, vertaling en hermeneutiek
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 1 (1995) - Original Research
  Kerk en teologie op pad na die derde millennium: 'n Paradigmatiese verskuiwing van middelmatige aard
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 1 (1995) - Original Research
  Kerk en teologie op pad na die derde millennium: Gedagtes oor die kontekstualisering van die dialektiese teologie in 'n plurale samelewing
  Abstract  PDF