Section Details


Original Research - Special Collection: Belief - church and community

 
Issue Title
 
Vol 71, No 3 (2015) Die Apostoliese tradisie in die Kerk se verstaan van Skrif en geloof vanaf Reformasie tot aan die begin van die een en twintigste eeu – ’n Kort hermeneutiese oorsig Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
J.P. (Kobus) Labuschagne
 
Vol 71, No 3 (2015) Gedagtes oor die arbeidsregtelike posisie van predikante, pastore en priesters as werknemers van die kerk Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Fanie van Jaarsveld
 
Vol 71, No 3 (2015) Reformation jubilees: Is there cause for celebration in 2017? – What remains? Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Werner Klän
 
Vol 71, No 3 (2015) Die ontmoeting van wêrelde en die beginsel van sola Scriptura Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Yolanda Dreyer
 
Vol 71, No 3 (2015) The mining-induced displacement and resettlement: The church as a leaven and ecclesiology in context’s response Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
K. Thomas Resane
 
Vol 71, No 3 (2015) Hemel en hel Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Ananda Geyser-Fouche
 
Vol 71, No 3 (2015) Destination New Zealand: A history of the Afrikaans Christian Church of New Zealand Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Johan M. Van der Merwe
 
Vol 71, No 3 (2015) Ecclesia reformata semper reformanda’ Church renewal from a Reformed perspective Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Leo J. Koffeman
 
Vol 71, No 3 (2015) Die oor-en-weer beroep van predikante tussen die Nederduitse Gereformeerde Kerk en die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika: 1862–1917 Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Flip du Toit
 
Vol 71, No 3 (2015) Notes on Calvin’s knowledge, use, and misuse of the Church Fathers Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Johannes van Oort
 
Vol 71, No 3 (2015) Martin Luther en teologiebeoefening in die toekoms Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
I.W.C. (Natie) van Wyk
 
Vol 71, No 3 (2015) Healing in Herero culture and Namibian African independent churches Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Selaelo T. Kgatla, Jinho Park
 
Vol 71, No 3 (2015) Die Dordtse Leerreëls: ’n Grammatika van geloofstaal gebore uit die nasie-staat-ideologie Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Tanya van Wyk
 
Vol 71, No 3 (2015) Die Apostoliese tradisie in die Vroeë Kerk se verstaan van Skrif en geloof – ʼn Kort hermeneutiese oorsig Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
J.P. (Kobus) Labuschagne
 
Vol 71, No 3 (2015) The search for a more human face for Nelson Mandela: An urgent task Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Tinyiko Maluleke
 
Vol 71, No 3 (2015) Assessing the consistency of John Calvin’s doctrine on human sinfulness Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Nico Vorster
 
Vol 71, No 3 (2015) Martin Luther oor oneerlikheid in die ekonomie Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
I.W.C. (Natie) van Wyk
 
Vol 71, No 3 (2015) 'n Heilige, algemene kerk Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Wim Dreyer
 
Vol 71, No 3 (2015) The real crisis of the church Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Wim A. Dreyer
 
Vol 71, No 3 (2015) Kingdom, church and civil society: A theological paradigm for civil action Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
J. (Koos) M. Vorster
 
1 - 20 of 20 Items