Section Details


Original Research - Special Collection: Mag in die Nuwe Testament

 
Issue Title
 
Vol 68, No 1 (2012) Mag deur taal in 1 Johannes Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Jan G. van der Watt
 
Vol 68, No 1 (2012) Het boek Openbaring: De macht van Gods geduld Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Paul B. Decock
 
Vol 68, No 1 (2012) Die ‘Duisternis’ as Mag in die Nuwe Testament Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Gert J. Steyn
 
Vol 68, No 1 (2012) Der 'Pantokrator': Die Inszenierung von Gottes Macht in der Offenbarung des Johannes Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Tobias Nicklas
 
Vol 68, No 1 (2012) Die etiek van sending as anti-Kyriargale bemagtiging en liefdesdiens: ‘n Fokus op 1 Tessalonisense en mag of bemagtiging Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Jacobus Kok
 
Vol 68, No 1 (2012) Gen(de)red power: Die Macht des Genres im Streit um die Frauenrolle in Pastoralbriefen und Paulusakten Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Annette Merz
 
Vol 68, No 1 (2012) Paulus en mag: Raamwerke en aansprake Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Jeremy Punt
 
Vol 68, No 1 (2012) Die kerk en sy mag in Openbaring 11 Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Pieter G.R. de Villiers
 
Vol 68, No 1 (2012) De macht van de dood en de kracht van God: Enkele Bijbelse perspectieven Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Wim J.C. Weren
 
Vol 68, No 1 (2012) Schipperen tussen twee rijken: Q en het Romeinse gezag Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Mark R.C. Grundeken
 
Vol 68, No 1 (2012) Die gesag waarmee Jesus geleer het volgens Matteus 7:29 Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Francois P. Viljoen
 
Vol 68, No 1 (2012) Macht, onmacht en volmacht in 1 Timoteüs 2:8−15 Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
P. H. Rob van Houwelingen
 
Vol 68, No 1 (2012) Gesag as diens: Die rol van die dissipels in die Matteusevangelie Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Hermie C. van Zyl
 
Vol 68, No 1 (2012) Verset teen mag: Die pelgrim se reis in drie ‘Sondergut’ gelykenisse in Lukas 15 en 16 Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Andries G. van Aarde
 
Vol 68, No 1 (2012) Kosmiese mag in Pseudo-Aristoteles, De mundo, en die Nuwe Testament Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Johan C. Thom
 
Vol 68, No 1 (2012) Religie en macht: Theoretische invalshoeken in verband met het Nieuwe Testament Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Jan-Willem van Henten
 
Vol 68, No 1 (2012) Die vertaling van ἐξουσία [eksousia] in Johannes 1:12 Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
D. Francois Tolmie
 
1 - 17 of 17 Items