Crossref Citations

1. Die NHKA op reis na inklusiwiteit II: ’n Holistiese teo-antropologie as voorwaarde vir ekklesiologie
Tanya Van Wyk, Johan Buitendag
HTS Teologiese Studies / Theological Studies  vol: 67  issue: 3  year: 2011  
doi: 10.4102/hts.v67i3.1173