Crossref Citations

1. Die Wêreldbond van Gereformeerde Kerke, die Nederduitse Gereformeerde Kerk en ’n status confessionis teen die teologiese en morele regverdiging van apartheid
Piet J. Strauss
HTS Teologiese Studies / Theological Studies  vol: 71  issue: 3  year: 2015  
doi: 10.4102/hts.v71i3.2887